Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r  

Ferie zimowe

17-30 stycznia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

 

  1.      24.05.2022.
  2.      25.05.2022.
  3.       26.05.2022.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r. 

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  1.  2 listopada 2021r. (wtorek)
  2. 12 listopada 2021. (piatek)
  3.  2 maja 2022. (poniedziałek)
  4. 4 maja2022. (środa)
  5.   17 czerwca 2022r. (piątek)
 


 

 

 

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

 

 

I okres

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

1 wrzesień 2021

Według harmonogramu

Zebrania z rodzicami

26.08.2020

P1,P2,P6,P7,P8, klasy I oraz oddziały „0”

 

do 18.09.2021  klasy II-VIII indywidualnie według harmonogramu (różne wejścia i godziny zebrań)

 

24.11.2021

 

Ubezpieczenia, kryteria oceniania, „Jedynki” klasowe

 

Zebranie wybranych „Jedynek” klasowych 23.09.2020

Dni otwarte dla rodziców

27.10.2021

15.12.2021

16.30-17.30

Ferie świąteczne

23-31. 12.2021

 

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

17.12.2021

 

Wystawienie ocen przewidywanych z zachowania oraz z poszczególnych przedmiotów

03.01.2022

 

Wystawienie ocen semestralnych

13.01.2022

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

14.01.2022

 

Ferie zimowe

 

II okres

17-30.01.2022

 

Zebrania z rodzicami

30.03.2022

25.05.2022

 

Dni otwarte dla rodziców

23.02.2022

27.04.2022

16.30-17.30

Świąteczna przerwa wiosenna

14.04 – 19.04.2022

 

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

18.05.2022

 

Wystawienie przewidywanych ocen z zachowania oraz poszczególnych przedmiotów

01.06.2022

 

Wystawienie ocen końcoworocznych

15.06.2022  (14.06)

 

Opracowanie zestawień:

- samoocena nauczyciela

-analiza pracy: pedagoga, psychologa, zespołów, świetlicy, biblioteki, samorządu uczniowskiego, wolontariatu

 01.06.2022

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

15.06.2022

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca

24.06.2022

 

Zakończenie roku szkolnego

24.06.2022

 

Ferie letnie

25.06 – 31.08. 2022

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.