Rekrutacja
Rekrutacja
wtorek, 05 kwietnia 2022 11:33

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w roku szkolnym 2022/2023.

Rodzice dzieci, które zostały przyjęte na podstawie wniosku zobligowani są do złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 13.04.2022. do godziny 13.00

(potwierdzenie do pobrania ze strony internetowej),

Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka wiąże się ze skreśleniem kandydata z listy przyjętych do przedszkola.Lista dzieci przyjętych/rocznik 2016

lp

Nazwisko i imię

PESEL

   Ilość punktów

I etap

1.

Mał Julia

162606.....

0p

2.

Sar... Michał

162824.....

0p

3.

Wie... Wiktoria

162927

1p

4.

Woj Barbara

163129.....

0p

 

Lista dzieci  nieprzyjętych rocznik 2016 

lp

Nazwisko i imię

PESEL    

    Ilość punktów

         I etap

1.

Gąs.,. Kamila

162119.....

1p

2.

Hał... Patrycja

162615.....

0p

 

Lista dzieci przyjętych/ rocznik 2017

 

lp

Nazwisko i imię

PESEL

Ilość punktów

I etap

1.

Apr... Adrian

172406.....

1p

2.

Naj ... Filip

172207 .....

0p

3.

Obr.. Gabriela

173026.....

1p

4.

Tok... Błażej

172628.....

1p

5.

Zie... Katarzyna

173103.....

1p

 

 

 

 

 

Lista dzieci przyjętych / rocznik 2018

lp

Nazwisko i imię

PESEL

Ilość punktów

I etap

1.

Bał... Szymon

182314.....

1p

2.

Bis... Magdalena

183028.....

1p

3.

Choj ... Franciszek

182910.....

0p

4.

Jak... Jan

183204.....

0p

5,

Jan... Emilia

182611.....

0p

6.

Kuc... Maja

182813

0p

7.

Lit... Aleksandra

182719.....

0p

8.

Lor... Emilia

182919.....

0p

9.

Por... Kacper

183026.....

0p

10.

Pus... Wiktoria

183027 .....

0p

 

Lista dzieci przyjętych/rocznik 2019

 

lp

Nazwisko i imię

PESEL

Ilość punktów I etap

 

1.

Bie. .. Artur

192807 .....

0p

 

2.

Bor... Martyna

192322.....

1p

 

3.

Gan... Laura

193121.....

0p

 

4.

Haj ... Maja

193017 .....

0p

 

5.

Jel... Miłosz

193216

0p

 6.

Jur... Szymon

192605.....

0p

 

 7.

Kie... Piotr•

192412.....

1p

 

 8.

Łat... Nikodem

193029......

1p

 

 9.

Mik... Nela

192518.....

0p

 

10.

Nik... Jakub

192519.....

0p

 

11.

Pas... Emil

192824.....

1p

 

12.

Pas... Rafał

192824.....

1p

 

13.

Paw... Lucjan

192313.....

0p

 

14.

Por... Zuzanna

192109

0p

 

15.

Rut... Franiu

192920.....

0p

 

16.

Sta... Marcel

192630.....

1p

 

17.

Szc... Kaja

192530.....

0p

 

18,

Świ... Milena

192602 .....

 

 

19.

Tok... Małgorzata

192722.....

1p

 

20.

Tok... Milena

192722.....

1p

 

21.

Urb... Blanka

192515

0p

 

22.

Zac... Maja

193008.....

1p

 

23.

Zaj... Michał

193105.....

1p

 

                 

 

Lista dzieci  nieprzyjętych rocznik 2019

lp

Nazwisko i imię

PESEL

Ilość punktów I etap

1.

Bła... Blanka

193218.....

0p

2.

Kró... Nikodem•

192928.....

0p

3.

Leś... Tymon

192329.....

0p

4.

Naf..a Yakub

193222 .....

0p

5.

Siem... Zuzanna

192203 . ....

0p

 

 

Lista dzieci nieprzyjętych

lp

Nazwisko i imię

PESEL

Ilość punktów I etap

1.

Cem... Karol

162331.....

0p

2.

Cem... Maja

192705.....

0p

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.